Hem

Varmt välkommen till Ostkustens Framtid (OF), ett nytt politiskt parti i Östhammars kommun.
OF är varken höger eller vänster, utan har professionellt fokus på sakfrågorna i kommunpolitiken.

Vi bildade förening med en styrelse och klubbade våra stadgar den 21 mars 2018.

Vår partiledare Åsa Lindstrand har redan ett mandat i Östhammars kommunfullmäktige, men som oberoende ledamot. Lindstrand vill vara kvar i politiken och tog därför initiativ till föreningen och partiet Ostkustens Framtid. Partiet behöver Din röst i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018 för att dels driva egna frågor i politiken och dels för att säkerställa att alla beslut som tas av politiken har föregåtts av professionella utredningar och undersökningar, där varje faktapåstående har en tydlig källa.

Det är sakfrågorna som är viktiga!
Sakfrågepolitiken påverkar Din och min vardag! Sakfrågor löses inte med slagord, motton och ideologi, utan med professionella beslutsunderlag där konsekvensanalyser är en otroligt viktig del.