Det är sakfrågorna som är viktiga!

Det är sakfrågorna som är viktiga!

Ostkustens framtid är Östhammars kommuns nyaste tillskott i politiken.
Vi ser möjligheter i att förändra arbetssättet och medborgarinflytandet i vår kommun.

I stället för att fastna i svepande ideologier så ligger Ostkustens framtids fokus på våra medborgare och kommunala sakfrågor. Vi anser oss inte vara varken höger eller vänster på den politiska skalan, utan snarare tvärpolitiska.

Det kommunala arbetet går mot att bli alltmer svårtillgängligt och slutet, det vill vi ändra på. Tydlighet, öppenhet och transparens är nyckelord.
Alla beslut ska föregås av framtagande av ett ordentligt beslutsunderlag där varje faktapåstående har en tydlig källa.

Medborgarens rättigheter och skyldigheter är i fokus.